Kuva: Mstyslav Chernov / Unframe, Wikimedia Commons

Tarkoitus ei ole luoda Wikipedian kilpailijaa

ARNOLD HATŠATUROV

Tiedotusvälineistä vastaavan valtionviraston varajohtaja Vladimir Grigorjev kertoo, mihin uutta venäläistä ensyklopediaa tarvitaan ja kenelle se on tarkoitettu.

LOPPUKESÄLLÄ levisi huolestuttava huhu, jonka mukaan Venäjällä aiottaisiin pian estää pääsy Wikipediaan. Tuolloin julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan valtiovalta valmistelisi Wikipedian korvaamista, Suureen venäläiseen ensyklopediaan pohjautuvalla virallisella tietosivustolla.

Asiaa koskeva hanke todella on vireillä ja sen käynnisti pääministeri Medvedev. Valtionhallinto ei näe asiassa syytä kohuun, sillä kyseessä on sen mukaan vain yksi tavanomainen koulutukseen liittyvä projekti muiden joukossa.

Lehdistö- ja joukkotiedotusvälineiden ministeriön agentuurin varajohtaja Vladimir Grigorjev vastasi Novaja Gazetan kysymyksiin projektin tavoitteista ja sen kohtaamista haasteista. Grigorjev kertoo myös, miksi uuden tietopalvelun tarkoitus ei ole korvata Wikipediaa tai edes kilpailla sen kanssa.

Artikkelipohjainen, eri aiheet kattava tietosivusto on jo olemassa, joten mitä merkittävää uutta ”yleiskansallinen tieteellis-koulutuksellinen ensyklopedinen portaali” tarjoaa?

”Ensi vuonna ilmestyy Suuren venäläisen tietosanakirja-sarjan viimeinen osa. Sen jälkeen tietoteos jatkaa olemassaoloaan ainoastaan elektronisessa muodossa. Tietosanakirjan tuottamiseen keskittynyt kustannusliike ja tuhannet asiantuntijat työskentelivät sen parissa yli kymmenen vuoden ajan. Työryhmä ansaitsee suuret kiitokset. Kehitystyö ei tietenkään pysähdy tähän, vaan hakuteoksen siirtyessä verkkoon sitä täydennetään, laajennetaan ja päivitetään jatkuvasti. Olemassaoleva ensyklopedia on merkittävä resurssi ja olemme miettineet tarkkaan, kuinka lähdemme kehittämään sitä eteenpäin. Tietoa, etenkin tarkistettua ja tieteeseen pohjautuvaa, tarvitaan aina. Suuri venäläinen tietosanakirja pitää sisällään yli 100 000 artikkelia, joiden kirjoittajat ovat omien alojensa johtavia asiantuntijoita. Artikkelit ovat käyneet läpi monivaiheisen ja perusteellisen arvioinnin ja tarkistuksen.”

Mitä elektronisen version kehittäminen pitää sisällään?

”Suunnitelmana on rakentaa kaikki eri tiedonalat kattava järjestelmä, jossa luotettavat tiedonlähteet muodostavat tasalaatuisen, yhtenäisen kokonaisuuden. Kehitystyö on pitkä prosessi, joka vaatii eri hallinnonalojen ja tutkimuslaitosten näkemysten yhdistämistä tasapainoisella tavalla. Mikä on järkevä malli toteutukselle, kuinka hyödyntää erilaisten lähteiden tarjoama synergia ja miten kerätä kansallisten kirjastojen tarjoama tieto yhteen – kaiken tämän suunnittelu vaatii aikaa. Kyseessä on valtava hanke, joka on lähes ylivoimaisen haastava jopa maailman mittakaavassa täysin ainutlaatuiselle julkaisulle. 80 prosenttilla väestöstä on pian laajakaistayhteys, mikä mahdollistaa yhä paremmin omaehtoisen opiskelun ja tiedonsaannin internetin kautta. Maamme hallitus haluaa edistää tiedeyhteisön tarjoaman, oikeaksi todistetun tiedon saatavuutta. Siksi se on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on ymmärtää, mitkä askeleet ovat oikeita tällä tiellä eteenpäin.”

Olitte yksi henkilöistä, jotka esittivät jo muutama vuosi sitten presidentille ajatuksen sivuston perustamisesta. Miksi hanke on nyt uudelleen ajankohtainen?

”Suuren venäläisen tietosanakirjan kirjoittaminen on alunperin aloitettu presidentin määräyksestä hänen antamaansa ohjeistusta noudattaen. Lähestyimme muutama vuosi sitten presidenttiä kysymyksellä siitä, millainen olisi hyvä strategia hakuteoksen jatkokehitystä ajatellen. Tuolloin tarvitsimme lisäresursseja luodaksemme tietosanakirjasta elektronisen version. Nyt hanke on kuitenkin laajentumassa ja siihen on tullut mukaan uusia ulottuvuuksia, joista jo kerroin. Esittämämme ehdotukset on otettu pääsääntöisesti hyvin vastaan. Presidentin kantaa projektia koskeviin asioihin edusti aikaisemmin hänen avustajansa Andrei Fursenko. Nyt hankkeen saamat resurssit ovat hallituksen vastuulla ja siitä syystä myös strategiaa koskevat kysymykset siirtyivät Valkoiseen taloon (suom. huom. Venäjän hallituksen talo Moskovassa).”

Kysyin teiltä edellisen kysymyksen, koska valmisteilla olevaa tietosanakirjaa kohdannut negatiivinen kritiikki johtuu pitkälti siitä, että kehitteillä on paljon muitakin vastaavia hankkeita. Ne kaikki vaikuttavat tähtäävän länsimaisten vastineiden syrjäyttämiseen, ellei peräti kieltämiseen.

”Kyseessä on valitettavasti hyvä esimerkki meillä viime aikoina ikävästi yleistyneestä, suorastaan sairaalloisen subjektiivisesta asenteesta asioihin. Hankkeen on nähty jollain lailla vastustavan Wikipediaa ja pyrkivän sen sulkemiseen. Sen on väitetty liittyvän jollain tavalla ulkomaisten tietosivustojen korvaamiseen. Tämä ei pidä paikkaansa. Tavoitteemme on luoda puitteet luotettavan ja ajanmukaisen informaation löytämiselle. Haluan­ korostaa, että tarkoituksena on tarjota nimenomaan tarkistettua ja tieteellisesti vahvistettua tietoa. Wikipedian muuten tuntee parhaiten sen perustaja, Jimmy Wales. Hän on kommentoinut asiaa ja ollut lausunnoissaan, sanoisinko, huomattavasti realistisempi. Wales ei tunnista lyhytnäköisiä pelkoja vaan kannattaa Venäjän hallituksen hanketta ja pitää sitä hienona ideana. Hän ei myöskään usko portaalistamme tulevan kilpailijaa Wikipedialle ja on siinä oikeassa.”

Ette siis aio kilpailla Wikipedian kanssa?

”Miksi haluaisimme? Wikipedia kehittyy seuraten omaa pol­kuaan. Se on suosittu sivusto. Mikäli kuitenkin haluatte systemaattisemmin koottua ja tieteellisiin faktoihin perustuvaa tietoa, tervetuloa käyttämään meidän palveluamme.”

Palvelunne ei siis ole varsinaisesti suunnattu suurille massoille. Millaisena näette käyttäjäkuntanne?

”Pitää paikkansa, että käyttäjäkuntamme voidaan nähdä tietyssä mielessä elitistisenä – mikäli kouluttautuneisuus ja tiedonnälkä käsitetään elitistiseksi. Käyttäjiämme ovat erityisesti ne ihmiset, jotka ovat kouluttautuneet tai haluavat kouluttautua jollekin tiedepainotteiselle ammattialalle. Kyseessä voivat olla esimerkiksi fysiikkaan, kemiaan, geologiaan, historiaan tai filosofiaan liittyvät alat. Siinä mielessä kyse ei ole valtavirralle suunnatusta projektista. Mikäli koulut alkavat jossain vaiheessa yleisesti hyödyntää sivustoa, voidaan jo puhua koko kansalle suunnatusta palvelusta. Tällä hetkellä suunnitelmissa on olla lähinnä tieteellinen ja yleissivistävä hakuteos.”

Miten varmistatte, ettei tietopalvelu ala muistuttaa ideologisesti värittynyttä historian oppikirjaa?

”Sellaista ongelmaa ei tässä hankkeessa ole. Jokaisen historiaa koskevan artikkelin kohdalla mainitaan nimeltä sen kirjoittaja, joka on joko sivuston toimitus tai yksittäinen henkilö. Myös artikkelin tarkastaneet asiantuntijat vastaavat sen sisällöstä omalla nimellään.”

Heillähän on omat, mahdollisesti johonkin suuntaan kallellaan olevat mielipiteensä.

Hankkeessamme on kyse nimenomaan siitä, että kirjoittajien henkilökohtaiset mielipiteet eivät pääse vaikuttamaan sisältöön. Tekstin valmistumisen jälkeen asiantuntijat arvioivat sen, erityinen tarkastustyöryhmä tarkistaa faktat ja editoijat muokkaavat artikkelia tarpeen mukaan. Juuri tällainen työvaiheiden ketju puuttuu Wikipediasta.”

Sen sijaan Wikipediassa huomioidaan erilaiset mielipiteet, analysoidaan lähteitä ja pyritään tasapainoiseen lopputulokseen.

”Itse en jaa tätä näkemystä. Käytän Wikipediaa suhteellisen usein, mutta pidän aina mielessäni minkätyyppisestä palvelusta on kyse. Otan yhden esimerkin. Britannian parlamentista kertovassa artikkelissa on kymmeniä virheitä ja historian faktoja koskevia puutteita. Se haittaa objektiivisen kuvan muodostamista ja vääristää lukijan käsityksen asioista. Tästä syystä käytän muita lähteitä halutessani täsmällisempää ja syvällisempää tietoa.”

Syvällinen tieto ja neutraali tieto eivät kuitenkaan välttämättä ole sama asia.

”Valitettavasti Wikipedia ei ole neutraali tietolähde. Sen taustalla vaikuttavat monet viestintään erikoistuneet yritykset, jotka ajavat asiakkaidensa asiaa. Siellä on kaikenlaista PR-toimintaa. Jos syventyy asioihin huomaa helposti, kuinka eri toimijat kiistelevät siellä keskenään ja muuttelevat tietoja mielensä mukaan. Haluan­ huomauttaa, että Suuren venäläisen tietosanakirjan artikkeleista vain yksi prosentti käsittelee ajankohtaisia politiikkaa ja tämänhetkisiä poliittisia johtajia. On valitettavaa, että suurin osa toimittajista haluaa nykyisin keskittyä yksinomaan niihin aiheisiin ja jättää kaiken muun huomiotta.”

On joka tapauksessa ongelmallista, että Suuri venäläinen tietosanakirja ei huomioi eriäviä mielipiteitä.

”Tarkoitatte luultavasti sitä yhtä prosenttia artikkeleista eli politiikkaa. Eikö ketään teidän mielestänne kiinnosta loput 99 prosenttia aiheista? Asiat, joista on järjestelmällisesti koottu tarkistettua tietoa? Kemia, ydinfysiikka ja kaikki muu? Onko vain politiikka kiinnostavaa? On hirvittävä ajatus, että ihmisten mielenkiinto kohdistuisi ainoastaan politiikkaan. Onko yhteiskuntamme niin läpikotaisin politiikan kyllästämä, että koemme kaiken tärkeän tapahtuvan juuri sillä alueella?”

Jos aihepiiri tuntuu hankalalta, olisi ehkä ollut parempi pidättäytyä kokonaan poliittisista aiheista ja keskittyä tieteeseen?

”Ensinnäkin, 99 prosenttia aineistosta käsittelee nimenomaan tieteellisiä aiheita. Eikä pelkästään luonnontieteitä, vaan myös humanistisia aloja, kuten esimerkiksi taidehistoriaa. Ihmiskunnan kehitys ja kulttuurihistoria ovat myös mukana. Ja nehän eivät ole politiikkaa, joten erimielisyyksiä ei esiinny. 2000-luvun historiankulusta ollaan yleisesti samaa mieltä. Kukaan ei myöskään tosissaan kiistä Molotov-Ribbentrop-sopimuksen solmimista tai Katynin joukkomurhaa. On olemassa dokumentteja, jotka vahvistavat nämä tapahtumat. Venäjällä on paljon ihmisiä, jotka haluavat rakentaa maatamme, löytää uusia ratkaisuja, saavuttaa tieteellisiä läpimurtoja ja nousta alansa kansainvälisten huippuosaajien joukkoon. He pääsevät tietopankkimme avulla käsiksi valtavaan määrään tieteellistä aineistoa.”

Koko tietosivustoanne saatetaan pitää epäluotettavana, jos yksikin prosentti sen sisällöstä painottuu ideologisesti tiettyyn suuntaan. Ettekö näe tällaista ongelmaa?

”Mistä kohdasta olette löytäneet ideologisesti painottunutta sisältöä? Kaikki artikkelit ovat neutraaleja ja tarkistettuja, eivät millään tavalla kantaaottavia, mikäli kuvaillaan asiaa journalistiikan termein. Tyyli ei ehkä ole sillä lailla keskustelevaa, kuin mihin te olette tottuneet, mutta sisältö ei myöskään vaihtele tuulen mukaan. Onko teillä jotain konkreettisia esimerkkejä?”

Kyllä, esimerkiksi Putinia käsittelevässä artikkelissa kirjoitetaan näin: ”presidentti on moneen kertaan pyrkinyt käyttämään poliittista vaikutusvaltaansa lopettaakseen veljesmurhaa muistuttavan sodan Ukrainassa. Ukrainan valtiovalta ei kuitenkaan vuoden 2014 kesän ja syksyn pitkinä kuukausina ollut halukas kompromisseihin. Sen sijaan se esitti Venäjälle erilaisia uhkavaatimuksia ja syytti valheellisesti maatamme avoimista aggressiivisista sotatoimista Donetskin ja Luganskin alueilla.

”Pelkäänpä, että myös Wikipedia selittää ’avoimen aggressiivisten sotatoimien’ tarkoittavan yhden valtion aseellista hyökkäystä toisen valtion alueelle. Mitään suoraa sotilaallista hyök­käystä ei kuitenkaan ollut. Se on historiallinen tosiasia, jota yksikään vastuullinen poliitikko tai asiantuntija ei voi kiistää. Jonkun maan syyttäminen sellaisesta, mitä se ei ole tehnyt, on yksinkertaisesti valhe. Tai, kuten nykyisin on tapana sanoa, poliittinen kärjistys.

Ja se ei ole läheskään niin harmitonta kuin lievä liioittelu eli asioiden värittäminen kaunokirjalliseen tapaan. Sitähän harrastavat jotkut Washington Postin kaltaiset lehdet, jotka käyttävät myös hyvin mielellään nimettömiä lähteitä. Jostain kertoo se, että tartuitte juuri tähän yhteen lauseeseen 30-sivua sisältävästä tekstistä. On mielenkiintoista, että heti hallituksen käynnistettyä tämän projektin kaikki ryntäsivät sivuille tutkimaan nimenomaan Putinia käsittelevää artikkelia. Kymmeniä tuhansia hakuja presidentistä yhden päivän aikana. Se edustaa mielestäni hyvin pinnallista ja lyhytnäköistä maailmankatsomusta. Maailmankuvaa, joka ei ole kovin otollinen maaperä harrastaa fysiikan, kirjallisuuden tai filosofian tutkimusta. Mikäli siis elätte lähinnä tällaisessa online-todellisuudessa, sivustomme ei todennäköisesti ole teitä varten.

Haluan korostaa, että saatte tietenkin uskoa mitä tietopalveluja tai kommentoijia haluatte. Minä tunnen kuitenkin valtavasti ihmisiä, jotka tietävät, mitä tarkoittaa termi informaatiosodankäynti. Ja voin kertoa, että he eivät usko kaikkea noin vain. He rajoittavat lastensa televisionkatselua ja pyrkivät ohjaamaan heitä kulttuuri- tai National Geographic -kanavien pariin. He ottavat itse selvää asioista ja tekevät myös itse omat johtopäätöksensä. Heille ei tarvitse tuputtaa mitään. Ja he tuskin ottavat tosissaan sellaisia asioita, kuin vaatimusta Krimin palauttamisesta Ukrainalle tai väitettä Naton infrastruktuurin alasajosta Euroopassa.”

Kuinka aiotte edistää portaalin käyttöä kouluopetuksessa?

”Haluamme olla yhteydessä alan ammattilaisiin oppilaitoksissa sekä koulutuksen asiantuntijoihin, tehdä yhteistyötä ja tarjota mahdollisuuden ottaa portaali käyttöön osana opetusta. Otamme tässä mallia Ensyklopedia Britannicasta, joka muuten on yksi kolmesta maailman laajimmasta hakuteoksesta Suuren venäläisen tietosanakirjan sekä Brockhausin ohella. Britannica on siirtynyt kokonaan verkkoon ja koulujen käyttöön. Verkossa toimiva tietoteos on käytännöllinen työkalu etenkin opettajan kannalta: tietoa on helppo löytää, saatavilla on runsaasti lisämateriaalia aiheesta kuin aiheesta ja kotitehtäviä on siksi vaivatonta kehitellä. Myös oppilaat oppivat itsenäistä työskentelyä. Monikäyttöisyys lisää aina suo­siota, oli kyse mistä tahansa. Toistaiseksi puhumme tästä tulevaisuudenkuvasta kuitenkin varovaisesti, koska sen toteutuminen vaatii niin paljon työtä.”

Kuinka paljon sivuston tekeminen maksaa ja mikä on sen liiketoimintamalli?

”Portaalin ylläpitoon tarvitaan noin sata työntekijää, jotka tuottavat ja muokkaavat sisältöä. Haluamme ehdottomasti säilyttää tiimissä ne avainhenkilöt, jotka olivat kokoamassa Suurta venäläistä tietosanakirjaa. He ovat ainutlaatuinen kokoonpano asiantuntijoita, jotka todella tietävät, miten tieteellinen hakuteos laaditaan. Kaikki muu on hallituksen käsissä, sillä se päättää projektista. Voi olla, että sivusto säilyy täysin ilmaisena tai siitä tulee osittain maksullinen. Oppilaitokset, tutkimuskeskukset ja sivustoa säännöllisesti käyttävät yksityiset ihmiset voisivat maksaa jonkinlaista käyttömaksua. Vuosibudjetti liikkuu 100–150 miljoonan ruplan välillä, mikä ei ole suurikaan summa tällaiselle projektille Venäjän kokoisessa maassa. Keinot, joilla internet-projekteista tehdään tuottoisia, eivät kuulu omaan osaamisalaani, joten niitä en kommentoi.”

Mikä on projektin valmistumisen aikataulu? Tuletteko te olemaan osa työryhmää jatkossakin?

”Minun tehtäväni virkamiehenä on nimenomaan olla mukana käynnistämässä projektia. Nyt alkuvaiheessa keskitymme jo olemassaolevan sivuston kehittämiseen tehdäksemme siitä mahdollisimman hyvän ja kattavan. Työskentelemme sen eteen määrätietoisesti ja erittäin perusteellisesti, hajottamatta kuitenkaan pohjalla olevaa rakennetta. Arviomme mukaan portaali valmistuu parin–kolmen vuoden kuluessa. Millaiseksi toiminta loppujen lopuksi vakiintuu, riippuu hallituksesta.

Aikatauluista puhuttaessa pitää ottaa huomioon, että projektissa on mukana lukuisia valtion virastoja ja muita toimitahoja. Viestintäministeriön vastuulla on löytää palvelulle tehokkaimmat serverit ja ohjelmat, opetus- ja tiedeministeriö taas selvittää, kuinka tutkimuslaitosten ja yliopistojen resurssit saataisin parhaiten integroitua portaaliin. Eremitaasi ja Venäjän valtion historian museo ovat osallisina projektissa. Yhteistyötä tehdään myös kansallisen e-kirjaston kanssa, joka puolestaan kuuluu kulttuuriministeriön hallinnon alaisuuteen. Kansallisten ja alueellisten arkistojen yhdistäminen taas on kansallisen arkistoviraston asia. Tässä vasta muutama esimerkki. Eri näkemysten yhteensovittaminen on yksi osa suuresta työmäärästä, joka on vielä edessä.”

NG 118/2016

Suom. Marjo Rudnitskaya

Venäjän Wikipedia-hanke on tuomittu epäonnistumaan
Kansan ohittamisen taiteesta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *