Kirja-arviot: Kimlandia

Mika Mäkeläinen: Kimlandia

Atena 2019

UUTUUSKIRJASSAAN Kimlandia Ylen entinen Aasian-kirjeenvaihtaja Mika Mäkeläinen peilaa omien kokemustensa ja havaintojensa kautta Pohjois-Korean poliittisia, yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja sotilaallisia olosuhteita 2010-luvun lopussa. Mäkeläinen rakentaa kerrontansa jutunteko- ja muiden matkojensa tapahtumien ympärille. Lukija pääsee mukaan rajaseuduille sekä Kiinassa että Etelä-Koreassa, keskustelemaan loikkareiden, hierarkialtaan vaihtelevien ”tavallisten” pohjoiskorealaisten ja viranomaisten kanssa sekä peräti paikalle maan parlamenttiin muutaman muun länsimaisen journalistin kanssa seuraamaan lähietäisyydeltä, miten ylin vallanpitäjä Kim Jong Un johtaa istuntoa.

Opimme, että tietotekniikan kehittymisen myötä Pohjois-Korean viranomaisten suurimmaksi kokema uhka on kolmikirjaiminen – ei USA tai CIA, vaan USB: tikkujen avulla kansalaiset saavat aiempaa helpommin ja huomaamattomammin tietoja ulkomaailmasta. Havainnollinen esimerkki sisäisestä valvonnasta sen sijaan on alimman tason paikallisyhteisö, tässä tapauksessa kerrostalo, pääasiassa eliitin asuttamassa Pjongjangissa. Mäkeläisen opas (tai näkökulmasta riippuen vartija) ei estele, kun tämä ottaa kuvia talon ilmoitustaululla olevasta pitkästä asukkaiden toimintaohje­luettelosta. Kuviensa saamasta suuresta kansainvälisestä somehuomiosta Mäkeläinen arvelee, että vastaaviin ruohonjuuritason kaavioihin ei juuri aiemmin ole ollut pääsyä.

Reportaasimaisessa kirjassa Mäkeläinen liittää havaintonsa osaksi suurempaa kokonaisuutta teemoittain vaihtelevissa luvuissa. Välillä lukija kuvittelee olevansa tavanomaista pidemmän artikkelin äärellä, niin taitavasti luvut on kirjoitettu. Teokseen on sisällytetty myös uutistapahtumia 1. helmikuuta 2019 päivätyn esipuheen jälkeen. Mäkeläinen ei juuri ota asioihin kantaa, vaan lähinnä kuvaa havaitsemaansa.

Svante Thilman

Kirja-arviot: virrassa Vietnamin historiaan
Rakastin saksalaista