Kirja-arviot: filosofista riemua taikurien ajassa

Wolfram Eilenberger: Taikurien aika – Filosofian suuri vuosikymmen 1919–1929

Siltala 2019
Suom. Tommi Uschanov

TAIKURIEN AIKA on innostava filosofinen ilottelu, jonka ääressä lukija voi haastaa itseään syntyihin syviin ja viihtyä pitkään. Kirja käsittelee filoso­fian vuosikymmentä 1919–1929.

Saksalaisella kirjailija-tutkija Wolfram Eilenbergerillä on lempifilosofeihinsa intohimoinen suhde. Hän kirjoittaa yhteiskunnasta ja arjesta Weimarin Saksassa ja Euroopassa 1920-luvulla yhdistäen filosofien risteäviä elämänpolkuja. Hän ohjaa lukijan Ludwig Wittgensteinin, Martin Heideggerin, Ernst Cassirerin ja Walter Benjaminin ajatteluun ja elämän kulkuun.

Kirjoittaja on perehtynyt filoso­fien teoksiin ja heistä kertoviin elämäkertoihin ja esittelee heidän teesejään suvereenisti. Hän analysoi tutkijan pieteetillä sitä, kuinka nämä aikansa julkkisfilosofit kurottavat kohti perimmäisiä kysymyksiä, ihmettelevät olemassaoloa ja olevaisuutta, sen huokoisuutta, uskonnon, kielen ja maailman välisiä suhteita, kritiikkiä ja kääntämistä. He myllertävät filosofian silloista kenttää ja vanhoja paradigmoja sekä luovat uusia mullistavia diskursseja ja kysymys­horisontteja, jotka heijastuvat nykypäiväämme.

Teoksen nimi tulee lunastetuksi ja sen kahdeksan lukua täyttyvät. Esimerkiksi luvussa viisi ”Sinä 1923–1925” Wittgenstein pakenee, Cassirer parantaa, Heidegger muuttuu demoniseksi ja Benjamin huokoiseksi. Eilenberger onnistuu inhimillistämään elävästi näiden nerojen persoonia ja heidän elämänkaariinsa liittyviä kasvukipuja ja tragedioita. Hän linkittää ilahduttavasti yksityisiä kokemuksia ja tapahtumia filosofisten teorioiden ja käsitteiden analyysiin.

Eilenberger kirjoittaa Walter Benjaminin Goethe -tutkielmaan liittyen, että ”tässä tekstissä kaikki liittyy kaikkeen”. Sama pätee myös itse kirjaan, joka on varsinainen runsaudensarvi. Taikurien aika on monipolvinen ja tarinallinen teos, jossa Eilenberger toimii itse taikurina punoen filosofien elämänlankoja yhteen ja avaten aikalaisyhteiskunnan olosuhteita ja ongelmia. Hän tarinoi luovasti ja kirjoittaa ajan aatevirtauksista laajasti kuvaten maailmansotien välistä aikaa, Weimarin tasavallan kutistumista ja natsismin nousua myös lukuisten muiden teoreetikoiden ja ajattelijoiden (Russell, Keynes, Goethe, Baudelaire muutamia mainitakseni) eikä vain neljän tähtifilosofinsa kirjoitusten ja toimien kautta.

Tekstistä nousee esille kirjailijan vahva taustatyö ja oma innostus filosofiaan. Hän on väitellyt Mihail Bahtinin kulttuurifilosofiasta. Lähdeaineistoa ja viitteitä on listattu useita sivuja. Teos jakautuu kahdeksaan lukuun ja siinä on mukana laaja henkilö- ja teoshakemisto, bibliografia sekä viitteet. Kirjan suomentaja Tommi Uschanov on filosofiaan perehtynyt tietokirjailija. Hän on tehnyt ison työn ja keksinyt oivia ilmaisuja Eilenbergerin saksankielisestä alkuperäistekstistä. 

Lukiessani koin sielukkaita ahaa-elämyksiä ja uusia ihastuksia filo­sofian perusteisiin aikoinani tutustuneena. Suosittelen tätä teosta kaikille elämän kimuranttia kulkua pohtiville sekä etenkin tenttikirjaksi yliopistoihin!

Päivi Nikkilä

Vitsien aika on ohi – elokuvabloggari BadComedian taistelee nyt eläkeuudistusta vastaan
Kirja-arviot: virrassa Vietnamin historiaan