Kuva: Shutterstock

Ekstremismi-lakien kumoamista vaaditaan yhä äänekkäämmin

KIRILL MARTYNOV

Venäjän ääriliikehdintää koskeva lainsäädäntö on joutunut pahasti törmäyskurssille nykyisen sosiaalisen todellisuuden kanssa. Duuman edustajien viimeisten kymmenen vuoden aikana luoma lakikokonaisuus ei ota lainkaan huomioon, että tämän päivän maailmassa jokaisella kansalaisella on verkossa oma henkilökohtainen, somepalveluista muodostuva tilansa. Kaikki näiden palveluiden kautta ilmaistut mielipiteet ovat väistämättä julkisia.

Yli 70 prosenttia venäläisistä käyttää säännöllisesti internetiä ja maassa on lähes 100 miljoonaa sosiaalisen median käyttäjää. Heitä kaikkia vaanii nyt yllättävä vaara, sillä keneltä tahansa verkossa liikkuvalta saattaa löytyä sisältöä, joka voidaan tulkita vaaralliseksi äärimateriaaliksi.

Rikoslaissa on yhteensä neljä pykälää, joissa on säädetty rangaistus tietynlaisista kuvista, meemeistä ja tykkäyksistä. Kyseisiin lainkohtiin sisältyy myös velvoite ilmoittaa tiettyjä aiheita koskevasta verkkosisällöstä viranomaisille.

Rikoslain pykälä 280 asettaa rangaistuksen ääriliikehdintään yllyttävästä toiminnasta. Pykälä taipuu monenlaisiin tulkintoihin, sillä se pitää sisällään paitsi väkivaltaan yllyttämisen myös Venäjän valtion aluerajojen yhtenäisyyden kyseenalaistamisen. Tämä tarkoittaa käytännössä Krimin statukseen liittyvän kritiikin kriminalisointia (Venäjän rikoslaki, § 280.1).

Kuuluisin lainkohta eli pykälä 282 on kuitenkin vielä joustavampi. Se kieltää ympäripyörein sanakääntein kaikenlaisen vihanlietsonnan sekä kansanryhmiin kohdistuvan vihamielisen puheen ja toiminnan. Myös pykälä 148 on laajasti tunnettu. Se tuli voimaan Pussy Riotin tapauksen jälkeen ja koskee uskonnollisten tunteiden loukkaamista. Erilaiset uskonnolliset ryhmät ovat käyttäneet pykälää suhteellisen ahkerasti esittääkseen syytöksiä toisiaan vastaan. Sitten on vielä pykälä 354.1, joka kieltää ”natsismin rehabilitoinnin” ja sisältää erityisen rangaistuksen epäkunnioituksesta isänmaan sotilaallisia saavutuksia kohtaan.

Kaikki nämä lait on luonnollisesti tarkoitettu takaamaan yhteiskuntarauha ja kansalaisten hyvinvointi. Siksi suojelun kohteet seuraavat nyt epäuskoisina lakien käytännön toimeenpanoa, josta jalot ajatukset tuntuvat olevan kaukana. Saamme päivittäin lukea uuti­sista, että vääränlainen sosiaalisen me­dian päivitys on vienyt tavallisen kansalaisen vankilaan. Toisaalta, mitä yllättävää asiassa oikeastaan on, kun voimaan on aivan tietoisesti saatettu lakeja, jotka antavat mahdollisuuden tuomita kenet tahansa mistä tahansa? Tuomiothan ovat täysin linjassa lakien kanssa. Siksi ääritoiminnan vastaisen lainsäädännön sudenkuoppien korjaaminen ei onnistu enää pelkästään käskemällä oikeusistuimia muuttamaan käytäntöjään tai edes painokkailla kansalaisvetoomuksilla. Viime vuosina on tehty jo liiankin monta rohkeaa aloitetta epäkohtien korjaamiseksi, eivätkä vallanpitäjät ota niitä enää vakavasti.

Jotta kansalaiset eivät kokisi olevansa ajojahdin kohteena, tarvittaisiin vallan taholta pikaisesti konkreettisia toimenpiteitä ja tarkemmin harkittua rajausta siihen, mikä on todellista ääritoimintaa. Päättäjät saattavat suhtautua tähän ajatukseen epäillen, joten autetaanpa heitä hieman.

Perusteita ottaa asia käsittelyyn tulee tässä: Pykälä 282 ei palvele oikeastaan ketään, ei edes eliitin intressejä. Syntynyt konflikti voitaisiin rauhoittaa sillä, että koko pykälä pyyhittäisiin pois rikoslaista. Poistamisesta ei olisi mitään haittaa, sillä itsensä loukatuksi tuntevat kansalaiset voisivat edelleen käräjöidä entiseen tapaan, mutta ilman syyttäjiä ja tutkintaviranomaisia. Ja kaikkein pahimmille ”ekstremisteille” voi aina antaa sakkorangaistuksen.

Pykälästä 282 luopuminen olisi tärkeä viesti kansalle ja korjaisi ääritoiminnan vastaisten lakien kokonaisuutta tarkoituksenmukaisemmaksi. Se olisi perusteltu ja jämäkkä teko, jota tuskin tulkittaisiin merkiksi Kremlin heikkoudesta.

Lain suurin virhe on, että se aliarvioi sosiaalisen median käyttäjien ja siten potentiaalisten ”rikollisten” määrän pahasti alakanttiin. Bloggaajien rekisteröintipakko kaatui jo omaan mahdottomuuteensa ja siitä luovuttiin kaikessa hiljaisuudessa. Samalla tavoin pykälä 282 ansaitsee päästä haudan lepoon.

Lainsäädännön lieventämistä kannattavat myös suuret organisaatiot, kuten Mail.ru-konserni sekä hieman yllättäen Venäjän ortodoksikirkon Moskovan patriarkaatti. Maan laajimman yhteisöpalvelun Vkontakten 50 suurimman keskusteluryhmän moderaattorit ja 60 miljoonaa palvelun käyttäjää ovat tehneet suoran aloitteen pykälästä 282 luopumiseksi sekä pykälän 148 muuttamiseksi. Duumalle osoittamassaan vetoomuksessa he huomauttavat, että sosiaalisen median julkaisuista tuomittujen määrä on pian nousemassa yli tuhanteen henkilöön. Vetoomuksen allekirjoittaneiden mielestä tämä uhkaa jo vakavasti yhteiskunnan perusarvoja ja oikeutta vapaaseen tiedonvaihtoon.

Seuraava siirto on vallan edustajilla. Täytyy kuitenkin sanoa, että välien pilaaminen samanaikaisesti kaikkien verkkoa käyttävien kanssa ei todennäköisesti ole paras ratkaisu, mikäli tavoitteena on vakaa yhteiskunta.

NG NRO 91, 22.8.2018

Suom. Marjo Mustonen

Kiistanalaisia raportteja
Jäähyväiset neuvostoihmiselle

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *