1449586778_rubinstein-lev_sankarin-ilmestyminen_kansi