Syyrian sodalle ei näy loppua

Airin Bahmani ja Bruno Jäntti: Syyrian sota – demokratiatoiveet diktatuurin ja islamismin ristitulessa

Tammi 2018

JO KAHDEKSAN VUOTTA riehunut Syyrian sota jatkuu edelleen. Konfliktista on kirjoitettu paljon, ja nyt käsillä oleva Syyrian sota – demokratiatoiveet diktatuurin ja islamismin ristitulessa on jo toinen aiheesta suomeksi kirjoitettu kirja.

Kokonaiskuvan luominen edelleen käynnissä olevasta sodasta on aina hieman riskialtista, sillä useiden eri osapuolien välisessä sodassa tilanteet ja asetelmat voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Aiheesta kirjoitettu tietokirja saattaa siis käsittelytavasta riippuen vanhentua varsin nopeasti.

Tästä huolimatta toimittajat Airin Bahmani ja Bruno Jäntti ovat tarttuneet aiheeseen. Syyrian sota sisältää kronologian, jossa käydään läpi sodan merkittävimmät tapahtumat, mutta kirjan pääpaino on sodan syiden ja seurauksien erittelyllä. Kirja perustuu tutkimuskirjallisuuteen ja aiheesta kirjoitettuihin artikkeleihin, mutta aineistoa on täydennetty kirjoittajien itsensä tekemillä haastatteluilla Iranissa, Irakissa ja Libanonissa. Kirjoittajien tavoite oli myös päästä tekemään haastatteluita Syyriaan, mutta matka kaatui viisumiongelmiin.

Kirjan yhdeksän lukua on merkitty selvästi jommankumman kirjoittajan nimiin, jolloin myös kertojaääni on selkeästi määriteltävissä. Toisaalta tämä tuo kirjaan myös hieman tyylillistä hajanaisuutta: Jäntti esimerkiksi aloittaa kirjoittamansa luvut tiivistämällä niiden sisällön, kun taas Bahmani siirtyy suoraan asiaan. Kirjoitustyylien eroavaisuutta ei voi toki estää, mutta kirjaa kirjoittaessa olisi ollut syytä sopia samanlaiset raamit kirjoittamiselle.

Kirjan toinen ongelma on se, että osa siinä käytetyistä termeistä jää määrittelemättä. Kirjassa puhutaan esimerkiksi poliisivaltiosta ja sen rinnalla myös turvallisuusvaltiosta, mutta kumpaakaan termiä ei määritellä. Isiksestä käytetään termiä Islamilainen valtio, mutta syystä tai toisesta nimivalinta jätetään perustelematta. Viimeksi mainittu on toki järjestön itse itselleen antama nimi, mutta toisaalta Isis on suomalaisille terminä tutumpi. Osa käsitteistä löytyy kirjan loppuun sijoitetusta sanastosta, mutta nekin on hieman kummallisesti laitettu ilmenemisjärjestykseen aakkosjärjestyksen sijaan.

Kaiken kaikkiaan kirja kuvaa kuitenkin varsin onnistuneesti Syyrian sodan muutosta demokratiaorientoituneesta vastarinnasta keskenään kilpailevien ryhmien sekä hallituksen väliseksi repiväksi sisällissodaksi. Yhä jatkuva sota kirvoittaa usein myös ajatuksia siitä, miksi kansainvälinen yhteisö ei ole tehnyt tarpeeksi sen lopettamiseksi. Muut maat ovat kyllä kukin aseistaneet ja tukeneet itselleen mieluisaa osapuolta ja näin pitkittäneet ja syventäneet konfliktia.

Sujuvasti kirjoitettu kirja päättyy hieman töksähtäen yhdeksännen luvun loppuun. Itse jäin ainakin kaipaamaan jonkinlaista viitoitusta tulevaisuutta silmällä pitäen, mutta voi olla, että kirjoittajat eivät ole halunneet toimia ennustajina. Tästä huolimatta Syyrian sotaa on helppo suositella. Kaukana käytävän sodan karmeat tapahtumat eivät ole koskaan tulleet yhtä vahvasti iholle kuin tätä teosta lukiessa.

Esko Juhola (kirjamies.fi)

Joka veljeään vihaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *