3-2014

Trans­atlanttinen vapaakauppa­sopimus – mistä siinä on kyse?

Raoul Marc Jennar ja Renaud Lambert
Yhdysvallat ja Eurooppa ovat neuvotelleet vapaakauppasopimuksesta pitkään. Mistä oikein puhutaan? TTIP, GMT vai Tafta? On monia lyhenteitä, joilla kuvataan samaa asiaa. Virallisesti sopimus tunnetaan nimellä transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuussopimus [Suomessa käytetään termejä transatlanttinen kumppanuussopimus ja transatlanttinen vapaakauppasopimus], englanniksi Transatlantic Trade ...