Päivä jona kuolleet heräsivät

IHMISOIKEUSVALTUUTETTU Tatjana Moskalkovan matkasta Tšetšeniaan ei tehty virallista ilmoitusta. Tieto vierailusta tuli julkisuuteen vasta siinä vaiheessa, kun Moskalkova oli jo lentänyt Groznyiin ja aloittanut tapaamiset Pohjois-Kaukasian hallintoalueen ja Tšetšenian tasavallan hallinnon edustajien kanssa. Moskalkova tiedotti matkastaan muun muassa Instagram-tilillään julkaisemiensa kuvien välityksellä.

Moskalkova ilmaisi vierailunsa pääasiallisen syyn hyvin täsmällisesti: ”Matkani syy on Tšetšeniassa murhattujen henkilöiden lista, joka on tullut tietooni useista eri lähteistä. Yksi lähde on Novaja Gazeta, joka on julkaissut tämän henkirikoksen uhreiksi joutuneiden ihmisten nimilistan keväällä. Lisäksi useat yhteisöt ja yksityishenkilöt ovat lähestyneet minua asiassa. Listalla on yhteensä 31 henkilöä.”

Selvyyden vuoksi kerrottakoon, että Novaja Gazeta kokosi ja julkaisi tämän vuoden huhtikuussa listan Tšetšeniassa murhatuista ihmisistä. Heidän henkilötietonsa ja kuolemansa varmistettiin luotettavista lähteistä. Kerätyt tiedot luovutettiin sekä viranomaisille tutkintaa varten että ihmisoikeusvaltuutetulle eli Moskalkovalle. Kaksi listalle päätynyttä henkilöä pidätettiin saamiemme tietojen mukaan helmikuun lopussa. Syynä oli mitä ilmeisemmin heidän homoseksuaalinen suuntautumisensa. Listalla on lisäksi 27 henkilöä, jotka pidätettiin terrorismin vastaisten operaatioiden yhteydessä joulukuussa 2016 sekä tammikuussa 2017. Hieman myöhemmin listalle lisättiin vielä kaksi nimeä Moskalkovan omasta aloitteesta. Tietojemme mukaan kaikki listan henkilöt joutuivat virallisen oikeusjärjestelmän ulkopuolisten kostotoimenpiteiden uhreiksi.

On pakko huomauttaa, että Novaja Gazeta on raportoinut alueella tapahtuvista vakavista ihmisoikeusloukkauksista jo usean vuoden ajan. Kuitenkin vasta seksuaalivähemmistöjen raa’an kohtelun saama kansainvälinen huomio sai Venäjän viranomaiset puuttumaan asiaan. Lehtikirjoitusten aikaansaama laajamittainen kohu pakotti heidät ottamaan kantaa tapahtumiin, tuomitsemaan rikokset ja ryhtymään toimenpiteisiin niiden selvittämiseksi. Pelkästään tänä vuonna kymmenet Tšetšenian kansalaiset ovat joutuneet mielivaltaisten rangaistusten ja suoranaisen vainon uhreiksi.

Tatjana Moskalkovan Instagram-julkaisu, jossa hän ilmoittaa matkustavansa Tšetšeniaan.
Tatjana Moskalkovan Instagram-julkaisu, jossa hän ilmoittaa matkustavansa Tšetšeniaan.

Kokoon kuihtunut tutkinta

Aivan alussa murhien tutkinta eteni lupaavasti. Sitä johti Tšetšenian olosuhteet hyvin tunteva Igor Sobol, Venäjän ylimmän rikostutkintaviranomaisen Pohjois-Kaukasian yksikön johtajan varahenkilö. Jo kahden viikon kuluttua Sobol kuitenkin siirrettiin muualle. Hänen tehtäväänsä nimitettiin uusi henkilö, jolla ei ole minkäänlaista kokemusta tšetšenialaisiin silovikeihin kytkeytyvien henkirikosten tutkinnasta.

Tämän tarkoituksellisen torppaamisen jälkeen tutkinta kuihtui kokoon. Lain mukaan rikoksen esitutkinta saa kestää enintään 30 vuorokautta. Tämä määräaika ylittyi reilusti – lopulta aikaa oli kulunut jo viisi kuukautta ja jopa Moskalkova ilmaisi julkisesti olevansa huolissaan asiasta. ”En ole lainkaan tyytyväinen siihen, kuinka pitkä aika tapausten esitutkintaan on kulunut”, hän totesi, ja lähti itse Tšetšeniaan.

Matkan aikana Moskalkovalle raotettiin tutkintaa peittävää salaisuuden verhoa ja selitettiin, mihin federaation tutkintakomitea sekä sen kaksi alaosastoa olivat käyttäneet kaikki nuo kuukaudet. Tämä hyödyllinen selvitys ajankäytöstä piti sisällään sen, että Pohjois-Kaukasian alueen rikostutkintaviranomainen oli suorittanut asian vaatimia tarkastuksia ja Tšetšenian rikostutkintahallinto taas ei ollut suorittanut tarkastuksia eikä sillä muutenkaan ollut niiden kanssa mitään tekemistä.

Kuten arvata saattaa, molemmat tutkintaviranomaiset työskentelevät tiiviisti Tšetšenian sisäministeriön kanssa yrittäen parhaansa mukaan suorittaa niille uskotun tärkeän tehtävän. Tehtävä on tietysti, että heidän tulee kaikin mahdollisin keinoin osoittaa Novaja Gazetan esittämät tiedot paikkansapitämättömiksi.

Kuolleiden ylösnousemus

Moskalkovalle oli Tšetšeniassa järjestetty tapaaminen kahden henkilön kanssa, joiden nimet esiintyvät Novajan listalla. Tutkintaviranomaiset antoivat jo kesällä ymmärtää, että nämä kaksi henkilöä olisivatkin elossa. Jostain syystä heidän henkilöllisyytensä kuitenkin salattiin. Nimet julkaistiin vasta nyt, Moskalkovan vierailun yhteydessä.

”Halusimme varmistua siitä, että nämä henkilöt ovat elossa ja siksi kutsuimme heidät tapaamaan meitä”, kertoi Moskalkova lehdistötilaisuudessa Groznyissa. ”He tulivat paikalle ja esittivät passinsa. Heidän nimensä ovat Mohma Turpalovitš Muskijev (s. 1988, asuinpaikka Tsotsi-Jurt) sekä Šamhan Šaihojevitš Jusupov (s. 1988, asuinpaikka Šali). Heidän kanssaan siis tapasimme henkilökohtaisesti ja puhuimme asioista. Sitten oli vielä eräs henkilö… Zelim Ustarhanov. Hän on myös täysin kunnossa ja asuu Moskovassa.”

Novaja Gazetan virallisista asiakirjoista tarkistamat tiedot osoittavat, että Jusupov ja Muskijev pidätetiin terrorisminvastaisessa operaatiossa 9. ja 10. tammikuuta. Lehdellä on hallussaan valokuvia, jotka on otettu Kadyroville nimetyn partioivan poliisiyksikön tiloissa. Yhdessä valokuvassa Šamhan Jusupov on kahlittu käsiraudoilla esineeseen, joka näyttää putkelta tai patterilta.

Tammikuiset pidätykset olivat pääasiassa edellä mainitun partiopoliisin tekemiä. Poliisi oli saanut vihjeen, että Šalin kaupungin laitamilla sijaitsevaan kaartin kivääridivisioonaan nro 42 suunniteltaisiin muka iskua. Tämän vuoksi Šalinskin, Kurtšalojevskin ja Groznyin alueella suoritettiin ratsioita, joissa pidätettiin kymmeniä miehiä. Heidät vietiin suoraan kodeistaan. Muskijevien taloudesta vietiin kolme jäsentä. Tšetšenian johto ilmoitti myöhemmin, että nimenomaan Muskijev oli syyllinen hyökkäyksen valmisteluun.

Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov kirjoitti 10.1.2017 Instagramissa seuraavasti: ”Tsotsin-Jurtin kylässä on lähiaikoina toteutettu muutamia huolellisesti valmisteltuja operaatioita, joiden aikana on tehty useita pidätyksiä. Pidätetyt nuoret henkilöt ovat valmistelleet erittäin vakavia rikoksia. Heiltä on takavarikoitu aseita, ampumatarvikkeita ja räjähdysaineita. Yksi pidätetyistä on vuonna 2006 kukistetun verenhimoisen rikollispomon Isa Muskijevin lähisukulainen. Isan ja hänen veljensä Alin uskotaan olevan vastuussa yli sadan Tsotsin-Jurtin asukkaan kuolemasta.”

Novaja Gazetan toimituksen hallussa olevista Tšetšenian sisäministe­riön dokumenteista käy ilmi, että poliisi piti Mohma Muskijevia ”amirina” eli rikollisryhmän johtajana. Kohtalokkaasta yöstä, jolloin väkivaltaiset kostotoimenpiteet toteutettiin, on yhden paikalla olleen poliisin todistajanlausunto. Hänen mukaansa rangaistukset kohdennettiin aivan ensimmäiseksi niihin 13 henkilöön, joita pidettiin ”amireina”. Muskijev oli yksi heistä.

Myös ihmisoikeusjärjestö Memorial voi vahvistaa Muskijevin ja Jusupovin kohtaloa koskevat tiedot. Memorial on saanut tiedot kuolemista suoraan heidän omaisiltaan. Vaikka tutkintaviranomainen väittääkin näiden kahden henkilön olevan elossa, mitään merkkiä heidän ylösnousemuksestaan ei ole. Omaiset ovat kertoneet Memorialille, että Muskijevin ja Jusupovin tilanne on edelleen sama – he ovat kuolleita.

Tutkinnan kertoma tarina Muskijevin elämästä terveenä ja hyvinvoivana on siis erittäin outo. Tutkinnan esittämien raporttien mukaan Muskijevia ei koskaan ole pidätetty, syytetty mistään, eikä varsinkaan rangaistu. ”Abdulkerimovin ryöväreihin” kuuluvan Jusupovin rikoshistoria on yhtä olematon. Kuitenkin nämä miehet ovat kuolleita. Ja kun he kerran ovat kuolleita, herää luonnollisestikin kysymys siitä, kenet Moskalkova on tavannut.

Kolmas kuolematon?

Novaja Gazeta toimittaa Muskijevin ja Jusupovin pidätyksen todistavat valokuvat sekä toteutettuja operaatioita koskevat sisäasianministeriön aidot dokumentit Moskalkovalle. Ehkä ne auttavat selvittämään, keitä olivat kaksi mystistä henkilöä, jotka Tšetšenian johto ja tutkintaviranomaiset järjestivät paikalle tapaamaan valtuutettua. Lehtemme aikoo myös pyytää Moskalkovaa lähestymään Pohjois-Kaukasian alueen rikostutkintahallinnon johtoa virallisella vaatimuksella selvittää Muskijeviksi ja Jusupoviksi itseään väittävien miesten henkilöllisyys sekä antamaan selvitys miesten tammikuisesta vangitsemisesta ja siihen liittyvistä olosuhteista. Heidän muita pidätettyjä koskevien todistajanlausuntojensa oikeellisuus on myös tarkistettava.

Moskalkovan lehdistötilaisuudessaan mainitsema kolmas ”elävä” henkilö eli väitetysti Moskovassa asuva Zelim Ustarhanov ei saapunut eikä olisi voinutkaan saapua Groznyiin tapaamaan valtuutettua. Me kerromme miksi. Hänet pidätettiin 21.2.2017 Argunin kaupungissa huumeiden hallussapidosta. Pidätyksen yhteydessä hänen puhelimensa takavarikoitiin ja tutkittiin. Poliisiviranomaiset löysivät puhelimen tiedoista suuren määrän Tšetšeniassa asuvien homoseksuaa­lien yhteystietoja. Tieto ”homoverkostosta” saavutti jopa alueen johtavat virkamiehet ja sen seurauksena Tšetšeniassa aloitettiin laaja homoseksuaaleja vastaan suunnattu ”kampanja”.

Novajan tietojen mukaan Ustarhanovia pidettiin maaliskuun alkuun saakka pidätettynä Argunin aluepoliisin (OMVD) tiloissa osoitteessa Ulitsa Kadyrov 99 B. Häntä ei kidutettu, koska hän oli yhteistyöhaluinen ja auttoi poliisia asioiden selvittelyssä.

Maaliskuun alussa Ustarhanov luovutettiin omaisilleen. Tuolloin Argunin ”salaisessa vankilassa” istuneet ja tapahtumia vierestä seuranneet henkilöt kertovat, että Ustarhanovia saapuivat noutamaan hänen isänsä ja veljensä. Silminnäkijöiden mukaan nämä sukulaiset laittoivat Ustarhanovin käsirautoihin ja veivät pois autolla. Vartijat sanoivat muille pidätetyille: ”Jos teillä on miespuolisia sukulaisia niin he tappavat teidät kuten Zelimin.” Novaja Gazetalla on hallussaan kyseiset todistajanlausunnot näiltä onnekkailta henkilöiltä, jotka selvisivät paikasta ulos elossa.

Maaliskuun alusta alkaen Ustarhanov ei ole käyttänyt sosiaalisen median tilejään tai ollut yhteydessä ystäviinsä. Hänen kohtalostaan ei ole mitään tietoa. Moskalkovan Groznyin lehdistötilaisuudessa antama lausunto viestii, ettei myöskään hän ole tosiasiassa nähnyt Ustarhanovia tai keskustellut hänen kanssaan. Mikäli Ustarhanov todella olisi elossa, hän olisi yksi Tšetšenian homoseksuaaleihin kohdistuvan vainon tärkeimmistä todistajista. Jos hän siis todellisuudessa on elossa, vaadimme ehdottomasti Moskolkovaa järjestämään hänelle valtion täydet suojatoimet hänen turvallisuutensa takaamiseksi.

”Luonnollinen kuolema”

Moskalkova kertoi medialle, että tutkinta on onnistunut selvittämään kahden Novaja Gazetan listalla esiintyneen uhrin kuolinsyyn. He ovat kuolleet täysin luonnollisen kuoleman liittyen tavanomaisiin sydän- ja verisuonisairauksiin. Menehtyneet Tšetšenian kansalaiset ovat Said-Ramzan Ramzanovitš Abdulkerimov Kurtšalovin kylästä sekä Gehin kylässä asunut Arbi Musajevitš Altemirov. Nämä henkilöt siis kuolivat uusien tietojen mukaan sydänkohtaukseen ja verenpainetautiin.

”Kollegani presidentinhallinnossa, Ivan Solovjov, vieraili näiden vainajien kotipaikkakunnilla ja tapasi heidän omaisiaan. Hän tutustui asianomaisten dokumentteihin ja tutki kuolintodistukset. Tapaamiset sukulaisten kanssa ja vierailut haudoilla videoitiin, lisäksi meillä on kopiot kaikista asiakirjoista…” selvitti Moskalkova Groznyissa. Ivan Solovjov halusi omasta puolestaan kertoa, että oli hyvin liikuttavaa kuulla sukulaisten kertomuksia näiden vainajien elämästä, joka vaikutti todellakin olleen ”sairastumiseen johtaneesta runsaasta työnteosta huolimatta hyvinkin laadukasta ja elämisen arvoista”. Lisäksi Solovjov halusi välittää omaisilta tärkeän viestin: ”He pyytävät, että kaikki nämä tutkimukset lopetettaisiin ja annettaisiin asioiden olla. Tämä ei ole ollut heille mitenkään helppoa…”

Tammikuussa pidätetyn Said-Ramzan Abdulkerimovin tiedot löytyvät Novaja Gazetan hallussa olevasta kuva-aineistosta. Häntä pidettiin poliisityrmässä ja hänen uskottiin olevan rikollisjoukkiota johtava ”amir”. Ihmisoikeusjärjestö Memorialin mukaan Abdulkerimovin ruumis luovutettiin hänen perheelleen hautaamista varten, mikä oli poikkeuksellista. Sillä, että Abdulkerimovin veli oli töissä poliisivoimissa, saattoi olla vaikutusta asiaan. Kerrotaan, että veli sai myöhemmin potkut.

On täysin ymmärrettävää, miksi Abdulkerimovin sukulaiset haluavat pitää kiinni sydänkohtaustarinasta ja vastustavat kuolinsyytutkimusta. Sukulaisten toiveilla ei kuitenkaan ole mitään juridista merkitystä tilanteessa, jossa saattaa olla kyse murhasta. Oikeudelliselta kannalta katsoen kuolintodistus, jonka omaiset esittivät ihmisoikeusvaltuutetulle todisteena Abdulkerimovin luonnollisesta kuolemasta, ei ole riittävä. Laki vaatii suorittamaan ruumiinavauksen, mikäli kuolemaan liittyy murhaepäilys. Ruumiin­avaus edellyttäisi luonnollisesti haudan avaamista. Siihen omaisilla ei tunnu olevan mitään halua. Tilanne on täysin samanlainen Arbi Altemirovin kohdalla.

”Pussillinen irtonaisia, hajonneita luita”

Novaja Gazetalla on luotettavasta lähteestä tieto, jonka mukaan suositun television laulukilpailun tuomarina tunnettu Altemirov siepattiin helmikuun lopussa. Lähteen mukaan noin 55-vuotias Altemirov kuoli, toisin kuin nyt väitetään, hyvin epäluonnollisen ja väkivaltaisen kuoleman maaliskuun 20:nnen päivän tienoilla. Novaja sai omien tutkimustensa kautta selville, että Altemirov oli maaliskuun alussa pidätettynä osoitteessa Ulitsa Kadyrova 99 B. Hänet luovutettiin sukulaistensa huomaan heikossa kunnossa.

Novajan 1.4.2017 julkaisemassa laajassa Tšetšenian homoseksuaalien vainoja koskevassa reportaasissa mainittiin nimeltä myös Altemirov. Jutun jälkeen lehti sai runsaasti yhteydenottoja, joissa tarjottiin Altemirovia koskevia lisätietoja. Tiedot täsmäsivät toisiinsa, mikä nostaa niiden luotettavuutta. Joukossa oli paljon silminnäkijähavaintoja henkilöiltä, jotka olivat Altemirovin kanssa pidätettyinä samaan aikaan. Havaintojen todistusarvoa parantaa se, etteivät näkemästään kertoneet henkilöt tunteneet toisiaan.

Kaikki henkilöt olivat olleet kyseisessä Argunissa sijaitsevassa epävirallisessa vankilassa helmi–maaliskuussa 2017. He kaikki olivat pidätettyinä samasta syystä – epäiltyinä homoseksuaalisesta suuntautumisesta. Todistajat kuvailevat tapahtumia ja Altemirovin kidutuksessa saamia fyysisiä vaurioita täysin yhtenevästi. Kertomuksissa toistuvat sukupuolielinten seudun raadellut sidekudokset, moninaiset luunmurtumat ja jalkojen mädänneet haavat, joista lähti inhottava lemu. ”Kun hänet vihdoin luovutettiin omaisille, hän ei ollut enää edes ihmisruumis vaan pussillinen irtonaisia, hajonneita luita”, kertoo eräs silminnäkijä.

Moskalkovan ilmoitus siitä, että Altemirov todella on kuollut, on itse asiassa ensimmäinen virallinen vahvistus asialle. Kysymys siitä, minne yksi Tšetšenian luovan intelligentsijan kirkkaimmista tähdistä yhtäkkiä hävisi, on tätä ennen jäänyt oudosti vaille vastausta. Nyt meillä on kaivattu vastaus: Altemirov lepää haudassa kotikylässään kuten kuka tahansa maanviljelijä rankan pellolla uurastamisen jälkeen.

Kuolema sairaalassa

Tšetšenian matkansa aikana Moskalkova ja hänen hallintonsa työntekijät ehtivät taltioida videolle ainakin viisi Novaja Gazetan listalla mainittua paikkaa, joihin on haudattu ihmisiä. Nyt on siis liian myöhäistä yrittää hävittää hautoja tai vaihtaa niissä makaavia ruumiita, koska vaihto kävisi heti ilmi DNA-testeissä. Moskalkovan toiminnasta on siis ollut valtavasti hyötyä rikosten tutkinnan kannalta, mikäli ruumiita päätetään alkaa kaivaa ylös. Tämä on varmasti valtuutetun vierailun tärkein saavutus.

Groznyin lehdistötilaisuudessa Moskalkova kertoi virallisen version myös kolmen joulukuussa 2016 pidätetyn henkilön kuolemasta. Ismail Bergajev, Ashab Jusupov ja Madina Šahbijeva haavoittuivat terrorisminvastaisessa operaatiossa, ja heidät vietiin Groznyin sairaalaan 18.12. Heidän kuolemaansa johtaneiden tapahtumien kulusta on tähän saakka ollut epäselvyyttä.

Juttu meni näin: Aluksi julkisuuteen tiedotettiin, että nämä henkilöt on pidätetty epäiltyinä terroriteosta ja he ovat sairaalassa, koska heidän vammansa vaativat leikkausta. Kerrottiin, ettei kukaan kolmesta ole hengenvaarassa. Sanottiin, että pidätettyjä tullaan kuulustelemaan, kunhan olosuhteet sen sallivat. Sen jälkeen asia etenikin hieman odottamattomasti ja 25.12. saatiin lukea Kaukasian Solmu-nettijulkaisusta, että kaikki kolme pidätettyä on ammuttu suoraan Groznyin valtiollisen sairaalan nro 9 pihalla.

Viranomaiset kiistivät tapahtuneen, mutta eivät kuitenkaan suostuneet näyttämään pidätetyistä vilaustakaan, vaikka olisivat sillä tavalla voineet helposti kumota julkisuuteen vuotaneet tiedot. Ihmisoikeusjärjestö Memorial lähetti puolen vuoden ajan kyselyjä viranomaisille yrittäen selvittää, mitä Bergajeville, Jusupoville ja Šahbijevalle oikein tapahtui. Viranomaiset kieltäytyivät kertomasta, ovatko kyseiset henkilöt elossa. Novajan julkaiseman listan myötä tilanne muuttui ja henkilöiden myönnettiin kuolleen. Kaikkien kolmen kuolinsyyksi kerrottiin heidän iskussa saamat vakavat vammansa. Moskalkova sai nähtäväkseen uhrien oikeuslääketieteelliset lausunnot, mutta niissä ei hänen mukaansa ollut mitään epäselvää. Kuolinsyyt olisi kuitenkin asianmukaista tutkituttaa uudestaan ja tehdä se muualla kuin Tšetšeniassa. Tätä varten ruumit tulisi nostaa ja suorittaa ruumiinavaukset.

Kadonneet ja karanneet

Ihmisoikeusvaltuutetun vierailun ensimmäisenä päivänä viralliset tiedotusvälineet kuten TASS levittivät uutista, jonka mukaan Tšetšeniassa tapahtuneita törkeitä rikoksia tutkittaisiin katoamistapauksina. Uutisointi oli täydellistä pötypuhetta, koska rikoslaki ei edes tunne rikosta nimeltä ”katoaminen”. Mikäli rikostutkinta tutkisi puhtaita ”katoamisia”, se olisi varsinainen sensaatio. Tutkintaviranomaiset ja poliisi tiedottivat myös, että Novajan listan henkilöt olisivat ”lähteneet Syyriaan”. On täysin selvää, että tällä selittelyllä yritetään vain peitellä kuolemia. Listan henkilöiden pidätykset ovat todella tapahtuneet ja ne on myös dokumentoitu. Novajan lista on mitä ilmeisemmin jonkun ylemmän tahon toimesta lähetetty Tšetšenian rikostutkintahallinnolle ja annettu samalla käsky korjailla listalla esiinty­vien henkilöiden tietoja. Joidenkin kohdalle on nähtävästi lisätty merkintä matkustamisesta Syyriaan. Mielenkiintoista on, että juuri tämän vuoden touko–kesäkuussa henkilöiden tietoja on täydennetty ahkerasti ja niihin on ilmestynyt viittauksia terrorismia koskeviin lakipykäliin.

Kuolemansa jälkeen terroristeiksi alkaneiden henkilöiden omaiset ovat tehneet useita ilmoituksia poliisivoimien kaappaamista sukulaisistaan. Rikostutkimusviranomainen on vastannut näihin ilmoituksiin kertomalla, että kaikki tapaukset tullaan tutkimaan. Sen jälkeen tapauksia onkin toden totta alettu tutkia, nimittäin terroristiseen toimintaan liittyvinä epäilyinä.

Omaisten painostaminen

Tatjana Moskalkovan puuttumisen myötä tšetšenialaisille lainvartijoille tuli kiire koota tapahtumiin sopiva rakennelma ja pistää se nopeasti pakettiin. Nyt esittelyvalmis kehikko toimii välineenä, jolla voidaan kätevästi livetä seurauksista ja selittää mikä tahansa kuolema ”Syyriaan lähdöllä”.

Novajalla on pitävä tieto siitä, että tammikuussa 2017 useiden kadonneiden sukulaisia kutsuttiin Tšetšenian sisäasiainministeriöön. Siellä heitä vastassa olivat ministeri Apti Alaudinov sekä ihmisoikeusneuvoston Tšetšenian alueen johtaja Heda Saratova. He kielsivät omaisia valittamasta läheistensä katoamisesta minnekään tai kertomaan asiasta kenellekään. Omaisille ilmoitettiin, että heidän aviomiehensä ja poikansa ovat rikollisia, joita ei kannata etsiä, koska he ovat lähteneet Syyriaan. Omaiset eivät kuitenkaan luovuttaneet vaan ottivat yhteyttä rikostutkintakomiteaan sekä kirjoittivat Tšetšenian ihmisoikeusvaltuutetulle Nurdi Nuhažieville pyytäen näitä tahoja vaikuttamaan siihen, että kadonneita etsittäisiin. Nuhažievin vastaukset olivat laimeita eikä asia edistynyt.

Kun Novaja julkaisi heinäkuussa listan ihmisistä, joita oli rangaistu ilman virallista tuomiota, alkoi ihmisoikeusvaltuutetun toimistoon tulvia yhteydenottoja omaisilta. Omaiset esiintyivät omilla nimillään ja kertoivat viranomaisten heihin kohdistamasta painostuksesta ja suoranaisista uhkauksista. Valtuutettu kirjasi ilmoitukset ja järjesti joitain omaisten kuulemisia.

Pian saatiin tietää, että omaisia oli alettu pelotella kovalla kädellä. Heidän koteihinsa saapui aseistettuja poliisin valmiusyksikön miehiä, jotka vaativat heitä allekirjoittamaan tyhjiä lomakkeita. Useita omaisia vaadittiin luovuttamaan kadonneen henkilön ulkomaanpassi, ilmeisesti sen vuoksi, että se voisi myöhemmin löytyä Syyriasta. Näiden tapahtumien jälkeen valituksia alkoi tulla myös federaation rikostutkintaviranomaisten johtajalle Bastrykinille. Tässä vaiheessa Moskalkova ilmoitti, että aikoo jatkossa seurata tutkinnan edistymistä henkilökohtaisesti.

4.–6.9. tapahtui uusi uhkailun aalto, jossa omaisia vaadittiin saapumaan Tšetšenian alueviranomaisen puheille. Siellä heitä peloteltiin ja painostettiin lopettamaan kaikki vetoomukset. Tässä joitain suoria katkelmia omaisten kertomuksista: ”Pitivät meitä siellä koko päivän. Sanoivat, että jollemme lopeta, talomme poltetaan ja meidät karkotetaan kylästä. Ja että vanhin poikamme ei enää palaa, mutta meidän pitäisi ajatella nuorempia.” [– –] ”Sanoivat, että valvovat kaikkea mitä teen netissä. Jos kirjoitan tästä vielä kerran jonnekin, niin tulevat ja ampuvat.” Novaja on lähettänyt Moskalkovalle koosteen omaisten kertomuksista.

Moskalkova ilmoitti julkisuudessa aikovansa tavata näitä hälyttäviä lausuntoja antaneita omaisia. Samana iltana Moskalkovan ilmoituksen jälkeen Novaja sai tukun viestejä ihmisiltä, joiden luona oli yllättäen vieraillut poliisi. Heitä oli jälleen uhkailtu ja sanottu, että heidän on kerrottava kadonneen omaisensa lähteneen Syyriaan. Uhkailun vahvistaa myös BBC. Toivomme, että Moskalkova vetää näiden tietojen valossa vielä tulossa olevista tapaamisista oikeat johtopäätökset.

Groznyin lehdistötilaisuudessa Moskalkova korosti useampaan kertaan, että tästä eteenpäin hän aikoo seurata ja kontrolloida tutkinnan etenemistä erityisen tarkasti. ”Venäjän lakien mukaan ihmisoikeusvaltuutetulla on tällainen oikeus ja minulla on myös velvollisuus käyttää sitä”, hän totesi. On syytä huo­mioida, että juuri Moskalkova oli se henkilö, joka raportoi presidentille Tšetšenian ihmisoikeus­loukkauksista. Hän teki sen yhden Venäjän tärkeimmän tv-kanavan suorassa lähetyksessä.

Moskalkovan Tšetšeniassa viettämät päivät ovat antaneet tapausten tutkinnalle merkittävän sysäyksen eteenpäin. Tutkintaviranomaisten kömpelöt peittely­-yritykset eivät pysty vesittämään tätä vaikutusta. Moskalkova ei voi puuttua varsinaiseen tutkintaprosessiin, mutta kuten hänen vierailunsa osoittaa, hän pystyy vaikuttamaan tutkinnan ohjautumiseen oikeille raiteille.

P.S.

Groznyissä pitämänsä lehdistötilaisuuden alussa Moskalkova kääntyi läsnäolijoiden puoleen ja sanoi: ”Haluan kiittää toimittajia, jotka ovat osoittaneet rohkeutta ja periaatteellisuutta seuraamalla niin tarkasti viranomaistutkinnan vaiheita. Sillä on tärkeä merkitys ihmisoikeustyölle, jota teemme jokaisen Venäjän federaation kansalaisen kunnian, arvokkuuden ja vapauden eteen”. Myös me haluamme kiittää Moskalkovaa asenteesta, jolla hän suhtautuu asiaan.

NG 22.9.2017

Suom. Marjo Rudnitskaya