Poliittisia kirjoituksia

Fanon-Etukansi

Frantz Fanon:  Poliittisia kirjoituksia 

Mikä on eurooppalaisen kulttuurin, kapitalismin ja rasismin suhde? Miten rasismi ja kolonialismi vaikuttavat koko yhteiskuntaan ja kaikkiin ihmisiin riippumatta siitä, pitävätkö he itseään rasisteina? Voidaanko rasismista ja kolonialismista vapautua kumoamatta myös muita sorron ja riiston muotoja?

Franz Fanonin (1925–1961) teokset ovat rasismin ja kolonialismin vastaisia klassikkoja. Hänen kirjoituksillaan on ollut merkittävä vaikutus postkoloniaalisen tutkimuksen kehitykseen. Hän on vaikuttanut myös niin sanottuun mustaan nationalismiin ja sen piirissä syntyneisiin ”eron politiikan” muotoihin, radikaaliin feminismiin ja muihin kokeiluihin, joissa on etsitty uusia politiikan muotoja.

Fanon oli koulutukseltaan lääkäri ja psykiatri, joka teki uraauurtavia etnopsykologisia tutkimuksia työskennellessään siirtomaa-Algeriassa 1950-luvulla. Myöhemmin hän sai keskeisen aseman Ranskan siirtomaavallan vastaisessa poliittisessa liikkeessä. 1960-luvulla hänestä tuli maailmanlaajuisen kolonialismin vastaisen liikkeen keulahahmo. Elinaikanaan hän ehti julkaista teokset Peau noire, masques blancs (1952), L’An V de la reģvolution algeģrienne (1959) ja Les Damneģs de la Terre (1961), joka on suomennettu nimellä Sorron yöstä. Nyt suomennettu kokoelma Pour la reģvolution africaine. Écrits politiques on julkaistu postuumisti vuonna 1964.

Poliittisia kirjoituksia avaa oleellisia näkökulmia edelleen ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin tilanteessa, jossa rasismin leviäminen ja kolonialismin perintö näkyvät Euroopassa yhä voimakkaammin. Fanonin mukaan rasismi ei ole pelkästään erillinen tai ääneen lausuttu ideologia tai aate vaan tietyn yhteiskuntarakenteen arkipäiväinen ainesosa, jolla on niin henkisiä kuin materiaalisia vaikutuksia sekä rasismin kohteisiin että rasistisesti toimiviin. Painottaessaan rasismin subjektiivisia vaikutuksia ja sen tunkeutumista kaikkialle Fanonin kirjoitukset ovat hätkähdyttävän ajankohtaisia nykytilanteessa, jossa rasismi aiheuttaa konflikteja itse Euroopan sisällä.