Elo ja anergia

Antti Salminen ja Tere Vadén: Elo ja anergia

niin & näin 2018

MITEN VOIMME jättää fossiilisille polttoaineille ja luonnon tuhoamiselle perustuvan elämäntavan taaksemme? Antti Salmisen ja Tere Vadénin teos Elo ja anergia kartoittaa vastauksia tähän kysymykseen syvimmiltä metafyysisiltä tasoilta asti. Teoksen viesti on selvä: yksilökeskeisyydestä ja ihmisen kuvitellusta erityisasemasta luonnossa on luovuttava.

Elo ja anergia pyrkii purkamaan ihmisen ja luonnon, energian ja elämän sekä subjektin ja objektin dikotomioita. Se myös kritisoi humanismin individualismia ja teknologiauskoa sekä pyrkii osoittamaan, miten fossiilisten polttoaineiden näennäinen ehtymättömyys on vääristänyt käsitystämme paikastamme osana ekosysteemiä. Elo ja anergia tarjoaa dekonstruoimiensa termien tilalle käsitteitä, joilla luoda uudenlaista tapaa hahmottaa maailmaa: asubjektiivista eloa ja eksergiakeskeistä energiakäsitystä täydentävää anergiaa.

Elo ja anergia ei päästä lukijaansa helpolla. Teksti on hengästyttävän merkitystiivistä ja ammentaa näkökulmia niin filosofiasta, sosiologiasta, biologiasta kuin termodynamiikastakin. Esseemäinen, paikoin rönsyilevä tyyli tekee tekstin punaisen langan seuraamisesta ajoittain vaikeaa, mutta toisaalta runollisuudessaan se elävöittää teoksen teoreettista otetta.

Salmisen ja Vadénin tarjoamat keinot elämäntapamme muuttamiseen pysyttelevät abstraktilla tasolla, eikä teos esitä toimintamalleja, jotka ulottuisivat konkreettiseen poliittiseen todellisuuteen. Teos kuitenkin auttaa ymmärtämään, miten syvällä ajattelussamme elämäntapamme kestämättömyyteen johtaneet ongelmat piilevät, ja voi sitä kautta luoda pohjaa muutokselle.

Elo ja anergia haastaa, hämmentää ja saa ajattelemaan. Se tarjoaa kiinnostavia monitieteisiä näkökulmia post­fossiilisen elämän edellytyksiä pohtiville ja voi toimia ajatusten herättäjänä monelle uteliaalle aiheeseen vihkiytymättömälle.

Vellamo Hongisto