Populismin aika


Juhani Herkman: Populismin aika

Vastapaino 2019

POPULISMI on käsite, jonka merkitys tuntuu vaihtelevan retoriikasta ideo­logiaan ja haukkumanimityksestä kekseliääseen poliittiseen strategiaan. Miten näin liukuva termi oikein kuuluisi määritellä? Viestinnän professori Juhani Herkmanin teos Populismin aika tarttuu haasteeseen: se on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys populismin käsitteestä ja sitä koskevasta tutkimuksesta. Herkman avaa populismin käsitettä analysoimalla sille annettuja määritelmiä ja käymällä läpi populismin historiaa 1800-luvulta nykypäivään. Teoksessa syvennytään myös populismin kannalta olennaisiin kansan ja ideologian käsitteisiin. Herkman esittelee ansiokkaasti aiempaa teoriaa, mutta ottaa siihen myös itse kantaa ja muotoilee oman populismin määritelmänsä. Koska populismin muodot vaihtelevat ajasta ja paikasta riippuen, Herkman kartoittaa populismin suhdetta erilaisiin yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin, kuten demokratiaan, mediaan, hyvinvointivaltioon ja globalisaatioon. Teos tarjoaakin historiallisten näkökulmien lisäksi varsin tuoreita esimerkkejä populismista Trumpin sosiaalisen median käyttäytymisestä vuoden 2019 eurovaalivaikuttamiseen.

Herkmanin lähestymistapa on pitkälti länsimaakeskeinen, eikä esimerkiksi Afrikan tai Aasian maiden populismia juuri käsitellä. Tämä vaikuttanee myös siihen, että vaikka teoksessa korostetaan populismia esiintyvän poliittisen kentän molemmilla laidoilla, ovat esimerkit vasemmistopopulismista harvalukuisia ja jäävät abstraktille tasolle verrattuna länsimaissa yleisemmän äärioikeiston populismin käsittelyyn.

Populismin aika on antoisa, asiantunteva ja yleissivistävä teos populismin käsitteestä ja toimii hyvänä lähtökohtana monimutkaisen ilmiön ymmärtämiseen. Vaikka teos ei kykenekään kattamaan kaikkia näkökulmia, runsas määrä viitteitä toimii hyvänä oppaana jatkolukemisen löytämiseen.

Vellamo Hongisto