Stuart Hall: Mitä on tekeillä?


Stuart Hall: Mitä on tekeillä?

Vastapaino 2019
Toim. Mikko Lehtonen ja Olli Löytty

STUART HALLIA (1932–2014) pidetään yhtenä kaikkien aikojen arvostetuimmista kulttuurintutkijoista. Hall käsitteli lukuisissa artikkeleissaan muun muassa identiteetin ja monikulttuurisuuden teemoja. Jamaikalla syntynyt ja Britanniaan kotoutunut Hall oli poikkeuksellinen akateemikko siinä mielessä, ettei hän julkaissut monografioita, vaan kirjoitti ja toimitti teoksia kollegoidensa kanssa.

Teokseen Mitä on tekeillä? Esseitä vallasta, uusliberalismista ja monikulttuurisuudesta on koottu Stuart Hallin aikaisemmin suomennettuja tekstejä uudelleen editoituna. Sekaan mahtuu kuitenkin yksi aikaisemmin suomentamaton artikkeli, joka käsittelee uusliberaalista vallankumousta. Herääkin kysymys, miksi näitä aikaisemmin suomentamattomia tekstejä ei valittu teokseen enemmän.

Uuden kokoomateoksen kaksi tärkeintä teemaa ovat identiteetin kulttuurinen rakentuminen ja uusliberalismin nousu. Hallin mukaan subjekti koostuu monista identiteeteistä, jotka joskus voivat olla ristiriidassa keskenään. Ei ole olemassa yhtä identiteettiä, joka säilyisi muuttumattomana kehdosta hautaan. Identiteetti muovautuu ja muuttuu suhteessa ympäröivään maailmaan. Siihen sisältyy politiikkaa ja valtasuhteita, mikä näkyy siinä, miten ihmiset määrittävät itsensä toiseuden kautta.

Hallin kirjoitukset monikulttuurisuudesta ja nationalismista ovat kuin kommentteja nykyajasta, jossa oikeistopopulistiset liikkeet käyttävät nationalistista retoriikkaa. Liikkeet kuvaavat kansakuntaa homogeenisenä ryhmänä ja nostavat kansallisidentiteetin tärkeäksi poliittiseksi teemaksi. Vaikka tekstien kirjoitusajankohta sijoittuukin vuosikymmenten takaiseen Britanniaan, on Hallin teksteissä tarttumapintaa nykylukijalle. Keskustelut julkisen sektorin ulkoistamisesta ja kilpailuttamisesta kuulostavat kovin tutuilta myös suomalaiselle lukijalle.

Saara Kuoppala