TIETONOSTO: Vapiseva Eurooppa – Mitä seuraa eurooppalaisen politiikan kaaoksesta?

Juri Mykkänen ja Antti Ronkainen (toim.): Vapiseva Eurooppa – Mitä seuraa
eurooppalaisen politiikan kaaoksesta?

Vastapaino 2019

EUROOPAN POLIITTISTA kenttää vavahduttavat äärioikeiston nousu, liberalismin kriisi sekä EU:n aseman horjunta. Antti Ronkaisen ja Juri Mykkäsen toimittama Vapiseva Eurooppa kysyy, mitä tästä hajaannuksesta seuraa. Aihetta lähestytään moniäänisen kirjoittajajoukon voimin: mukana ovat esimerkiksi valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo, kulttuurintutkija Tuija Saresma ja Eurooppa-tutkija Timo Miettinen.

Teoksessa analysoidaan niin maahanmuuttopolitiikkaa, radikaalien liikkeiden nousua, poliittisen keskustan alamäkeä kuin EU:n instituutioiden rooliakin. Aiheiden moninaisuuden lisäksi teos on myös maantieteellisesti kattava. Tarkastelussa ovat esimerkiksi Itä- ja Länsi-Euroopan erilaiset oikeusvaltiokäsitykset sekä talou­dellisen yhteisvastuun kantamiseen liittyvä jännite Etelä- ja Pohjois-Euroopan välillä. Käsiteltyjen aiheiden runsaus tarkoittaa väistämättä sitä, ettei niistä voida tarjota kovin kattavia ja syväluotaavia analyyseja. Teoksen rooli onkin ennen kaikkea johdattava.

Vapiseva Eurooppa ei ole luonteeltaan vain analyyttinen, vaan monet kirjoittajat esittävät myös näkemyksiään siitä, mitä hajaannuksen ja radikalisoitumisen pysäyttämiseksi tulisi tehdä. Kirjoittajat esittävät ajoittain hyvinkin lennokkaita ja arvolatautuneita väitteitä, joiden perustelut jäävät ilmaan leijumaan. Päätöksellä olla käyttämättä tekstin seassa lähdeviitteitä on tässä mielessä huonot puolensa, vaikka se keventääkin lukukokemusta.

Kaiken kaikkiaan Vapiseva Eurooppa on kuitenkin valaiseva katsaus eurooppalaisen politiikan nykytilaan, ja se auttaa hahmottamaan Suomessakin tuttujen ilmiöiden laajempaa kontekstia. Teos sopii kaikille lukijoille, jotka haluavat ymmärtää eurooppalaisen politiikan konfliktien syitä ja miettiä millaiseksi Euroopan uusi rooli on muodostumassa.

Vellamo Hongisto