Karibian historia

painokelpoinen_kansikuva_karibian_historia

Pekka Valtonen: Karibian historia

Gaudeamus 2017

KARIBIAN HISTORIA on monivaiheinen ja kiehtova vyyhti, jonka kokoaminen yksiin kansiin ja samalla lukijalle mielekkääseen muotoon on melkoinen tehtävä. Siitä Latinalaisen Amerikan asiantuntija, dosentti Pekka Valtonen on suoriutunut erinomaisesti.

Kuten Valtonen toteaa, Karibia ei ole missään nimessä yhtenäinen tai helposti määriteltävä kokonaisuus. Saaria on alueella tuhansia ja nykyisiä valtioita – itsenäisiä ja epäitsenäisiä – yhteensä kolmekymmentä. Niiden kirjava siirtomaahistoria on antanut jokaiselle oman leimansa, vaikka yhdistäviä tekijöitä on kosolti. Niistä keskeisinä esiin piirtyvät alkuperäisten asukkaiden tuho eurooppalaisten saavuttua, muualta tuotujen orjien kohtalo sokeriteollisuutta ja muutoinkin alueen taloutta ylläpitävänä, ihmisarvottomana koneistona ja eri puolilla Karibiaa käydyt veriset kamppailut vapaudesta, joiden lopputulokset ovat nekin vaikeasti määriteltävissä. Saarten taloudellinen hyväksikäyttö on monessa tapauksessa ainoastaan ottanut uuden muodon: ulkopuolisten, usein yhdysvaltalaisten, teollisuusyritysten vaikutusvalta alueella on vahva. Onkin hankala sanoa, koska siirtomaa-aikakauden voidaan sanoa päättyneen – vai voidaanko näin sanoa lainkaan.

Globaali talous ollut jo vuosisatoja sitten todellisuutta. Sokeriruoko on tästä hätkähdyttävä esimerkki: tätä aasialaista kasvia viljelivät afrikkalaiset orjat Karibian saarilla eurooppalaisten tarpeisiin. Valtosen kirja avaa lukijalleen Karibian historian lisäksi laajempaa maailmanhistoriaa ja valottaa käsitystä nykyisyydestä.

Ilahduttavaa on myös, että varsinaisen yhteiskunnallisen historian jatkoksi Valtonen kirjoittaa myös Karibian kulttuurisista erityispiirteistä, muun muassa uskonnoista, musiikista ja ruokakulttuurista. Kaikesta tästä – lisäksi esimerkiksi kuvataiteesta ja kirjallisuudesta – olisi mieluusti lukenut enemmänkin. Kaiken kaikkiaan Valtosen Karibian historia on lukukokemuksena erinomainen, yhtä aikaa sivistävä ja viihdyttävä.

Emilia Miettinen