Kuinka muuttaa maailmaa

Eric Hobsbawm: Kuinka muuttaa maailmaa

Vastapaino 2019
Suom. Tatu Henttonen

BRITTILÄISEN historioitsijan Eric Hobsbawmin (1917–2012) teos koostuu sekä aiemmin julkaistuista teksteistä että kirjaa varten kirjoitetuista teksteistä. Hänen tunnetuin tuotantonsa käsittelee maailmanhistoriaa merkittävien tapahtumien kautta: pitkä 1800-luku Ranskan vallankumouksesta (1789) ensimmäiseen maailmansotaan (1914) sekä lyhyt 1900-luku ensimmäisestä maailmansodasta kylmän sodan loppuun (1990).

Nyt tarkastelussa on Preussissa syntyneen ja Englannissa asuneen yhteiskuntateoreetikko Karl Marxin (1818–1883) tuotannon vaikutus sekä tämän omana aikana että myöhemmin. Hobsbawm kontekstuoi Marxin teokset sen mukaan, miten laajasti ne ovat eri aikoina vaikuttaneet. Hän korostaa, miten vähän Marxin teoksia oli saatavilla tämän eläessä ja kuinka se on ollut omiaan vääristämään jälkikäteen syntynyttä kuvaa hänestä.

Kirjan alussa Marxin ja hänen tärkeän yhteistyökumppaninsa Friedrich Engelsin tekemisiä ja tekstejä tarkastellaan heidän oman aikansa lähtökohdista. Tuolloin läntisessä Euroopassa monin paikoin vielä elettiin teollistumisen alkuaikoja puutteellisine turvallisuus-, ympäristö- ja työehtojärjestelyineen. Teoksen loppupuolella tarkastelu kääntyy Marxin jälkeisen ajan tulkintoihin: Hobsbawm kirjoittaa kunkin ajan olosuhteista muuttuvassa maailmassa, jossa ­Marxin­ tuotanto on tullut yhä laajemman yleisön saataville.

Hobsbawm pitää luontevana, että 1900-luvulla Marxiin liittynyt keskustelu on kytköksissä nimenomaan sosialismiin. Kiintoisa havainto on toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut murros, jossa tutkimus ja sen mukana keskustelu Marxista ainakin läntisessä Euroopassa siirtyi 1960-luvulta lähtien poliittisista vaikuttajista kohti akateemista maailmaa. Tavallaan Marxista tuli nyt salonkikelpoinen, kun häntä ja hänen ajatuksiaan sekä niiden vaikutuksia alettiin tutkia ja käsitellä yliopistoissa.

Svante Thilman