Karkottamisen logiikka

Saskia Sassen: Karkottamisen logiikka

Vastapaino 2018, suom. Mariko Sato

COLUMBIAN YLIOPISTON sosiologian professori Saskia Sassenin teos Karkottamisen logiikka on sisällöltään ajankohtainen ja silmiä avaava, vaikka suomenkielistä käännöstä alkuperäisjulkaisusta on odotettu neljä vuotta. Kirjan aihe – nykyaikaisen globaalin markkinatalouden tuhoisien sivuvaikutusten kasvava trendi – ei vuosien aikana nimittäin ole osoittanut laantumisen merkkejä alkuunkaan, vaan kuten arvata saattaa, jatkanut rehevää kasvuaan ympäri maailmaa. 

Analyysissaan Sassen esittelee post-keynesiläisen kapitalismin instrumentteja ja niiden toimintalogiikkaa sosioekonomisen spektrin eri osa-alueilla. Erittelyn piiriin kuuluvia sektoreja ovat valtiontaloudet ja lisääntyvä ekonominen eriarvoisuus, kansainväliset maakaupat ja kaappaukset, finanssitalouden häikäilemättömät rahoitusinstrumentit sekä suurteollisuuden järisyttävät ympäristövaikutukset. 

Näiden ilmiöiden raskaita sivuvaikutuksia ovat Sassenin terminologian mukaisesti karkotukset, joissa ihmisiä, yrityksiä ja resursseja pakotetaan pois työstä, omista kodeistaan ja omilta mailtaan. Tällaisten karkotusten syntyperä on yhteen nivoutuvien suurten ja monimutkaisten taloudellisten ja teollisten järjestelmien kehitys, joiden ohjaavana toimintalogiikkana toimii rajoittamaton voitontavoittelu ja välinpitämättömyys ympäristövaikutuksista. Tämä ajatus on Sassenin kritiikin ydin. Argumentaatiotekniikkana kirjassa annetaan esimerkkejä karkotuksista ympäri maailmaa laajan ja faktapohjaisen aineiston pohjalta. Osa aineistosta ulottuu 1900-luvun alulta 2010-luvulle, mutta pääosin Sassen keskittyy 1980-luvulla alkunsa saaneeseen markkinatalouden kehityssuuntaukseen. Väitteet perustellaan aineiston raudanlujilla luvuilla, eikä lavealle sentimentaalisuudelle uhrata riviäkään.

Matti Pohjalainen